Wydrukuj tę stronę

WOLIERY

Ptaki mieszkają w wolierach o powierzchni 20m2 dla każdej rodziny. Bażanty łowne mają do dyspozycji 36m2. Są to stada do reprodukcji. Cała nasza woliera ma 300m2 powierzchni.

Każdy "boks"składa sie z częsci zadaszonej chroniącej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz części wybiegowej.


Woliery bażantów

woliera bażantów

Dalsza rozbudowa wolier dla kolejnych rodzin bażantów

rozbudowa woliery bażantów

Zabezpieczenie przed zwierzętami

Wybiegi zielononóżek

oraz kurnik zielononóżek, kochinów i silek


Wybiegi cały czas się powiekszają.

Nastała wiosna...

woliera kochinów woliera kochinów